Cvičení

Vyberte si okruh, ve kterém se nachází to, co hledáte:

1. Podstatná jména (Členy, množné číslo,přivlastňování)
2. Přídavná jména (Stupňování, ...than, as...as)
3. Zájmena (1. a 4. pád, přivlastňovací, vztažná, somexxx vs anyxxx)
4. Číslovky (základní, řadové, zlomky, much, many, a little, a few)
5. Slovesa (Časy(přítomný, minulý, ...), sloveso BÝT, MÍT, kombinace časů)
6. Příslovce (tvorba, stupňování, slovosled, frekvenční)
7. Předložky (místa, času, since/for)

 


 

Zde najdete seznam všech cvičení na jedné stránce ...