Větné struktury a další

 

Slovosled Podmínkové věty Nepřímá řeč
Krátké odpovědi Trpný rod Frázová slovesa
Umístění PUČ Vztažné věty Infinitiv nebo gerundium ?
  Tázací dovětky  

 

 

1. Slovosled

1.1 Větný slovosled - kladná věta
1.2 Větný slovosled - přítomný průběh
1.3 Větný slovosled - záporná věta
1.4 Větný slovosled ve vedlejší větě
1.5 Větný slovosled otázce / Zeptej se na podtržené slovo / 2 / 3

1.6 Oprav chybu v nesprávně utvořené otázce / 2

 

2. Tvorba otázek

2.1 Going to / 2

2.2. Minulý průběhový / 2

2.3 Předpřítomný / 2

2.4. Přítomný průběh / 2

2.5 Minulý prostý / 2

2.6 Přítomný prostý / 2 / Do-does / do-does 2

2.7 Budoucí Will / 2

2.8 Otázky s AM/IS/ARE a wh-...

2.9 Wh-questions / 2 / 3

2.10 Yes/No questions / 2

  

Krátké odpovědi

3.1 Všechny časy
3.2 Text o New Yorku

  

Umístění příslovečného určení (příslovce)

4.1 Umístění příslovce času
4.2 Umístění příslovce způsobu
4.3 Umístění příslovce místa
4.4 Umístění příslovce času
4.5 Umístění příslovce opakování (frekvence)
4.6 Umístění příslovce mix

  

Podmínkové věty

5.1 Jednoduchý podmiňovací způsob Reálná podmínka (IF1) / 2 / 3
5.2 Reálná podmínka - vyber sloveso z nabídky / 2 /
5.3 Reálná podmínka - záporná věta
5.4 Nereálná podmínka (IF2) / 2 / 3 Nereálná podmínka - vyber sloveso z nabídky / 2 Nereálná podmínka - záporná věta
5.5 Reálná a nereálná podmínka (vyber sloveso z nabídky) / 2
5.6 Reálná a nereálná podmínka - zápor
5.7 Nereálná podmínka v minulosti (IF3) / 2 / 3
5.8 Nereálná podmínka v minulosti - vyber sloveso z nabídky / 2 /
5.9 Nereálná podmínka - záporná věta
5.10 Nereálná podmínka (IF1-3) - zápor
5.11 Podmínka IF1-3 - vyber sloveso z nabídky / 2 / 3
5.12 Typ I nebo II / 2 / 3
5.13 Typ I, II nebo III / 2 / 3
5.14 Pohádka o kočce a myši - podm.věty
5.15 New Orleans - podm.věty
5.16 Test - typ 1
5.17 Test - typ 1 a 2
5.18 Test - typ 1, 2 a 3

 

Mix - podmínkové věty

5.19 Podmínkové věty (IF1) / 2 Podmínkové věty (IF2) / 2 / Podmínové věty (IF3) / 2 /

  

Urči druh podmínkové věty

5.20 Cvičení 1 / 2 / Tvoř smysluplné věty

  

Trpný rod

6.1 V přítomném čase / 2 / 3 / Aktiv nebo pasiv ?
6.2 V minulém čase / 2 / 3 / Aktiv nebo pasiv
6.3 V předpřítomném čase / 2 / Aktiv nebo pasiv
6.4 V budoucím čase / 2 / Aktiv nebo pasiv
6.5 Aktiv -> Pasiv (předmět podmětem) / 2
6.6 Přítomný čas - Aktiv nebo pasiv ?
6.7 Všechny časy / 2 (více předmětů) / 3 (4) / Aktiv nebo pasiv ? (4)/ 2 (4)

  

Vztažné věty

7.1 Doplň vztažnou větu (who/which) / 2

7.2 Zájmena (who/which/whose) / 2
7.3 Zájmena (when/where/why)

Vztažná věta bez zájmena
Vztažná věta s čárkou nebo bez ?
Test 1 / 2 / 3 / 4

  

Question tags - přívěsné otázky

Všechny časy
V textu

Přiřazování / 2 / 3

Dopiš dovětek / 2

Vyber ten správný / 2 / 3

Zahraj si hru / 2

  

Nepřímá řeč

Bez posunu (pozor na změnu zájmen a sloves)
Bez posunu (pozor na změnu zájmen a sloves) 2
Posuny času (všechny časy) / 2 / 3 / 4 -i / 5 -i / 6 (5)
Posuny času (všechny časy + posuny PUČ a PUM) / 2 (5)
Nepřímé příkazy (5)/ zákazy (5)  Nepřímá otázka (5) / otázka (s PUM) (5)

 

 Frázová slovesa

S "up"
S "on"
S "turn"
Mix 1 / Mix 2

S "out"
S "down"
S "look"
Mix 1 / Mix 2
Mix (believe, fill, get, look, put, switch, take, throw, turn, try) (5)

  

Infinitiv nebo gerundium ?

Doplň správný tvar slovesa / 2
Doplň správný tvar slovesa - těžší / 2
Doplň správný tvar slovesa - ještě těžší / 2 / 3
Infinitiv nebo gerundium - co je správně ? / 2 / 3
Jde o gerundium nebo přítomný průběhový čas ?
Následuje po slovese infinitiv, gerundium nebo lze obojí ?
Jaká předložka před gerundiem ?

 

Souhlas a nesouhlas 

So do I nebo Neither do I ?

Doplň správnou větu

So xx I (Výběr z možností) / 2 / 3 / 4