Pobavte se

 

Zde najdete aktuální "hlášky" z vašich sešitů, projektů, konverzací, domácích úkolů a dalších vašich prací.

Starší najdete v galerii v menu vlevo.


 

Slovíčka

 

zubní pasta - pasta on the teeth (těstoviny na zubech)

odpoledne - afteen

vesmírná loď - spaceshit

lahev od šamponu – šampon beti

bolí to – fash fais

krmit holuby – krmit vrabce

socha – byg ben

okružní jízda – lokolo autem

 

Věty

 

Elf times free equals freeteefree. (neboli skřítek krát zadarmo rovná se zadarmopodstavekzadarmo)

You must semafor. (Musíš zastavit.)

Ona musí ukázat svůj pas. – she mast rocket.

 

Překlad

 

Today dentists make false teeth from plastic ... (zubaři dnes vyrábí umělé zuby z plastu ...) - Z plastu však ten den.

 

Rozhovory

 

1.  What’s the problem ?            2.   What's the metter ?                    3.   Do you hungry ?

     I smell horrible.                         Have a headache.                             No, I don't hungry.

     Should you go doctor.                No, I don't now.                                Eat is on to the bed.

                                                    You must go to the homework.

 

4.   Disko ist feel really tired.

      Yes, disco is feel.

     Ooh mo !