3. Zájmena

 

3.1 Osobní zájmena

   3.1.1 Osobní zájmena v 1.pádě
   3.1.2 Osobní zájmena v 1.pádě - nahrazování jména
   3.1.3 Osobní zájmena v 1.pádě - možnosti
   3.1.4 Osobní zájmena ve 4.pádě / 2

   3.1.5. Vyber správné / 2 / 3

   3.1.6 Která patří k sobě ?

   3.1.7 Zapiš správné zájmeno

  3.1.8  1. nebo 4.p ?

 

3.2 Přívlastňovací zájmena

   3.2.1 Přivlastňovací zájmena / 2
   3.2.2 Samostatná přivlastňovací zájmena

 

3.3 Zvratná zájmena

   3.3.1 Zvratná zájmena / 2
   3.3.2 Zvratná nebo 4.pád? -b / 2 -b
   3.3.3 Zvrátné zájmeno nebo ne ?  (3)
   3.3.4 Zvratné nebo each other (3) / 2 (3) / 3 (5)

 

3.4 Vztažná zájmena

   3.4.1 Vztažná zájmena / 2 / 3 / Who, which, whose -b

 

3.5 Neurčitá zájmena

   3.5.1 SOME/ANY + THING/ONE/WHERE / Mix 1 / Mix 2 / Mix 3
   3.5.2 Someone nebo anyone ?
   3.5.3 Something nebo anything ?
   3.5.4 Somewhere nebo anywhere ?
   3.5.5 SOME nebo ANY / 2 / 3 / 4 / 5

 

3.6 Tázací zájmena

    3.6.1 Vyber z nabídky (1) / Zapiš zájmeno (1)
    3.6.2 Tvoř otázky s tázacími zájmeny (jen přít. časy) (1) / Tvoř otázky 2 (+ bud. a předpř.) / 3 (Min., přít)