5. Slovesa a slovesné časy

 

Sloveso BÝT Sloveso MÍT Infinitiv
Přítomný čas Budoucí čas GOING TO                  (Ne)pravidelná slovesa
Minulý čas Předpřítomný čas Modální slovesa (CAN,MUST, ...)
Budoucí čas WILL                        Kombinace časů Participles, Gerunds

  

5.1 Sloveso BÝT

   5.1.1 Sloveso BÝT / 2 / 3 / 4
   5.1.2 Sloveso BÝT - tvoř otázky ze zadaných slov (bez tázacích zájmen / 2 (s tázacími zájmeny) 
   5.1.3 Krátké odpovědi / 2 

 

5.2 Sloveso MÍT

   5.2.1 Sloveso MÍT (doplň základní tabulku)

   5.2.2. Have/Has ? / 2 / 3
   5.2.3 Tvary slovesa (have/has/had - i jako pomocné sloveso) (3)
   5.2.4 Pomocné nebo hlavní sloveso ? (3)

 

5.3 Infinitiv

   5.3.1 S částicí TO nebo bez / 2
   5.3.2 Tvoř infinitiv z různých tvar sloves

 

5.4 Přítomný čas

   5.4.1 Prostý

     5.4.1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty / 2 / 3
     5.4.1.2 Přítomný čas prostý - záporné oznamovací věty
     5.4.1.3 Přítomný čas prostý - otázky / 2 / 3 / 4 / 5
     5.4.1.4 Doplň sloveso do/don't/does/doesn't / 2
     5.4.1.5 Do nebo does? / 2 / 3
     5.4.1.6 Do / does / don't / doesn't (1)/ 2 (2) / 3 (3)
     5.4.1.7 Complex test / Complex test 2

  5.4.2 Průběhový

     5.4.2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty
     5.4.2.2 Přítomný čas průběhový - záporné věty
     5.4.2.3 Přítomný čas průběhový - otázka / 2 / 3
     5.4.2.4 Otázky a zápor - dlouhé tvary
     5.4.2.5 Otázky a zápor - dlouhé tvary (výjimky)
     5.4.2.6 Otázky a zápor - krátké tvary
     5.4.2.7 Otázky a zápor - krátké tvary (výjimky)
     5.4.2.8 Otázky a zápor - mix / 2
     5.4.2.9 Complex test / Complex test 2

 

5.5 Minulý čas

    5.5.1 Was nebo Were ? / 2 / 3 (2)/ 4 (wasn't nebo weren't) (2)

 

  5.5.2 Prostý

    5.5.2.1 Kladné věty - pravidelná slovesa / 2
    5.5.2.2 Prostý čas - nepravidelná slovesa - b / 2 - b
    5.5.2.3 Odpovědi a otázky - i nepravidelná slovesa / 2
    5.5.2.4 Záporné věty
    5.5.2.5 Otázky / 2 / 3
    5.5.2.6 Nepravidelná slovesa / 2 -b / 3 -i
    5.5.2.7 Otázka a zápor - pravidelná slovesa
    5.5.2.8 Utvoř zápor (nepr.slovesa) / 2 / 3
    5.5.2.9 Test 1 / Test 2 / Test 3
    5.5.2.10 Complex test

  5.5.3 Průběhový

    5.5.3.1 Průběhový tvar - kladné věty / 2 - b / 3 - b / 4 (2) / 5 (2)
    5.5.3.2 Průběhový tvar - záporné věty
    5.5.3.3 Průběhový tvar - otázky / 2 / 3
    5.5.3.4 Test 1 / Test 2 / Test 3

 

  5.5.4 Pravidelná slovesa

     5.5.4.1 Doplň tvary sloves (minulý a 3.tvar (event. infinitiv))
     5.5.4.2 Doplň tvary sloves (přítomný prostý, minulý prostý, předpřítomný)

 

  5.5.4 Nepravidelná slovesa

     5.5.4.1 Tvary sloves (jde o infinitiv, min.tvar, nebo 3.tvar ?) (2) / 2 (4)/ 3 (6)
     5.5.4.2 Křížovka s nepravidlenými slovesy (2)/ 2 (4)
     5.5.4.3 Doplňuj minulé a 3. tvary sloves (2) / 2 (2)/ 3 (3)/ 4 (3)/ 5 (4)/ 6 (6)
     5.5.4.4 Doplň příslušný tvar slovesa (2)/ 2 (2)/ 3 (2)/ 4 (2)/
     5.5.4.5 Náhodné testy nepravidelných sloves (1)/ 2 (2)/ 3 (3)/ 4 (5) / 5 (6)
     5.5.4.6 (Ne)pravidelná slovesa - které tam nepatří ? (1) / 2 /

 

5.6 Předpřítomný čas

    5.6.1 Kladné věty / 2
    5.6.2 Záporné věty
    5.6.3 Zápor a otázky
    5.6.4 Výraz NEVER
    5.6.5 Otázky / 2 / 3 (3)
    5.6.6 Otázky s tázacími zájmeny
    5.6.7 Další otázky
    5.6.8 Test 1 / Test 2 / Test 3 / Test 4
    5.6.9 SINCE nebo FOR / 2

    5.6.10 Je použito sloveso IS nebo HAS ? (2)

 

5.7 Budoucí čas pomocí WILL

    5.7.1 Kladné věty / 2
    5.7.2 Záporné věty
    5.7.3 Otázky
    5.7.4 Test 1 / Test 2 / Test 3
    5.7.5 Zápor a otázka

 

5.8 Budoucí čas pomocí GOING TO

    5.8.1 Kladné věty / 2 / 3
    5.8.2 Záporné věty
    5.8.3 Otázky
    5.8.4 Test 1 / Test 2 / Test 3
    5.8.5 Zápor a otázka

 

5.9 Kombinace časů

    5.9.1 Přítomné časy

      5.9.1.1 Přítomný čas průběhový nebo prostý ? / 2 / 3
      5.9.1.2 Přítomný prostý vs. průběhový - lehké / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
      5.9.1.3 Přítomný prostý vs. průběhový - stř. těžké2
      5.9.1.4 Přítomný prostý vs. průběhový - těžší /2 / 3 / 4 /
      5.9.1.5 Přítomný prostý vs. průběhový - lehký test
      5.9.1.6 Přítomný prostý vs. průběhový - stř. těžký test
      5.9.1.7 Přítomný prostý vs. průběhový - těžký test

 

    5.9.2 Minulé časy

      5.9.2.1 Minulý prostý nebo průběhový ?

      5.9.2.2 Zapiš sloveso ve správném tvaru / 2 / 3 / 4 

 

    5.9.3 Přepřítomný a minulý čas
      5.9.3.1 Předpřítomný nebo minulý čas ? / 2

 

5.10 Modální slovesa

    5.10.1 Should, can, must -i / 2 -i
    5.10.2 Couldn't nebo mightn't -i

    5.10.3. Should / might

   5.10.3 CAN

       5.10.3.1Modální CAN (tvoř otázky ze zadaných slov)
       5.10.3.2 Krátká odpověď
       5.10.3.3 COULD - CAN - BE ABLE TO (použití v časech)

 

 5.11 Participles

       5.11.1 Participle (v jednoduchých sousloví) (5) / Ve větách (5)
      5.11.2 Přítomné (sousloví) (5)
      5.11.3 Minulé (sousloví) (5)

5.12. Used to

5.12.1 Used to - utvoř větu s tímto výrazem / Spojuj věty

5.12.2 Used to / 2