2. Přídavná jména

 

2.1 Stupňování

   2.1.1 Stupňování náhodných přídavných jmen / 2 / 3 / 4
   2.1.2 Stupňování krátká i dlouhá přídavná jména / 2 / 3 / 4
   2.1.3 Stupňování přídavných jmen (krátká i dlouhá) - doplň tabulku (2)
   2.1.4 Stupňování přídavných jmen (doplň správný tvar) (2)
   2.1.5 Doplň správný tvar přídavného jména (2)
   2.1.6 Přídavná jména - stupňování - náhodný výběr - test (2)/ 2 (4) / 3 (6)

 

2.2 Jiné druhy stupňování

   2.2.1 Stupňování pomocí as...as / 2

 

2.3 Doplňuj tvary přídavného jména do textu

   2.3.1 Doplň správný tvar přídavného jména do textu (3)
   2.3.2 Doplň správný tvar přídavného jména do textu (těžší) (5)
   2.3.3 Stupňování - města
   2.3.4 Stupňování - Kvíz

 

2.4 Přídavné jméno nebo příslovce ?

   2.4.1. Přídavné jméno nebo příslovce? -b / 2 -b