1. Podstatná jména

 

1.1 Určitý a neurčitý člen

   1.1.1  Neurčitý člen a/an / 2 / Test
   1.1.2  Určitý člen THE nebo nic (x)??? / 2 / 3
   1.1.3  A nebo THE -b / 2 -i
   1.1.4  THE, A nebo AN v textu-i / 2-b / 3-a
   1.1.5  Člen nebo ne? -i / 2 -i / 3 -a
   1.1.6  A, THE nebo nic ? -bi / 2 -bi / 3 -bi / 4 -bi / 5 -bi

 

1.2 Přivlastňování

   1.2.1  Přivlastňování pomocí 's / 2

 

1.3 Množné číslo

   1.3.1   Množné číslo / 2 
   1.3.2   Nepravidelné množné číslo / 2 -b / 3 -b
   1.3.3  Množné číslo náhodně (pravidelná i nepravidelná) / 2 A nebo AN -b / 2 -b
   1.3.4  Množné nebo jednotné číslo ?

 

1.4 Počitatelnost podstatných jmen

   1.4.1  Nepočitatelná podstatná jména

 

1.5 Komplexní testy

   1.5.1 Test (1) / 2 (3) / 3 (6)