3. lekce 4. lekce
Minulý čas prostý Modální sloveso CAN - bud. čas
Minulý čas průběhový Modální sloveso MUST - bud. čas
Minulý čas prostý nebo průběhový ? Modální sloveso SHOULD
Modální sloveso CAN v min. čase Lidské tělo - části - popis
Modální sloveso MUST v min. čase  
Příslovce frekvence (always, usually)  
"On my own"  
   
   
5. lekce 6. lekce
x Vztažná zájmena Předpřítomný čas
x Vztažné věty Minulý čas prostý
Gerundium Předpřítomný čas nebo minulý prostý ?
Participium ve větách                         Been nebo GONE ?
Řazení přídavných jmen ve větě  
   

 

 

7. lekce 8. lekce
Podmínkové věty (IF1) Trpný rod
So do I, Nor do I (neither do I) Trpný rod - minulý čas
Frázová slovesa 1 Trpný rod - budoucí čas           
Frázová slovesa 2