3. lekce 4. lekce
Budoucí čas - WILL Minulý čas průběhový
Budoucí čas - WILL - tvorba otázky Minulý čas průběhový - zápor
Budoucí čas - komplexní test Minulý čas průběhový - otázka
Předožky místa - IN, ON, AT (mix i s časovými) Minulý čas průběhový nebo prostý ?
  Časové předložky - AT, IN, ON (mix i s místními)
   
   
5. lekce 6. lekce
Určitý člen nebo nic ? Předpřítomný čas - kladné věty
Přítomný čas průběhový (budoucnost) - pouze tvary Předpřítomný čas - zápor
Místní předložky Předpřítomný čas - otázky
Popis místa Rozhodnutí (WILL) - jen tvorba s WILL                    
Popis místa 2 Nepravidelná slovesa
Stupňování přídavných jmen  
   
7. lekce 8. lekce
Modální sloveso MUST                Velké číslovky
Frázová slovesa Výrazy EVER a NEVER (jen never)
Modální sloveso SHOULD Neurčitá zájmena (x+body/thing)