3. lekce 4. lekce
Sloveso BÝT v minulém  čase (tvary WAS a WERE) Budoucí čas pomocí vazby GOING TO
Minulý čas sloves - pravidelná slovesa (+be, have, go) Budoucí čas pomocí GOING TO - otázky
Minulý čas sloves - odpověz na otázku (i nepravidelná slovesa) SOME nebo ANY ?
Minulý čas - zápor Počitatelnost podstatných jmen (těžší varainta)
Minulý čas - otázka (How) much nebo (how) many ?
  Neurčitý a určitý člen - výskyt ve větě
  A few / a bit of (a little)