Cvičení - New Project 2

  

1. lekce 2. lekce
Slovosled tázací věty Modální sloveso MUST
Slovosled oznamovací věty 4. pád osobních zájmen
Umístění příslovcí (always, usually, ...) Přítomný čas průběhový - kladná věta                
Řadové číslovky - rozděl číslovky do sloupečků Přítomný čas průběhový - zápor
Datum - jak napíšeš ? - jak přečteš ? Přítomný čas průběhový - otázka
Měsíce (šibenice), měsíce (jak napsat ?)  
Přítomný čas prostý - kladné věty  
Přítomný čas prostý - zápor  
Přítomný čas - otázka  
Řadové číslovky (first, second, ...)  

 

 

3. lekce 4. lekce
Sloveso BÝT v minulém  čase (tvary WAS a WERE) A - AN - SOME - THE
Minulý čas sloves - pravidelná slovesa (+be, have, go) Neurčitý a určitý člen - výskyt ve větě
Minulý čas sloves - odpověz na otázku (i nepravidelná slovesa) SOME nebo ANY ?
Minulý čas - zápor Počitatelnost podstatných jmen (těžší varainta)                             
Minulý čas - otázka (How) much nebo (how) many ?
  A few / a bit of (a little)
  Neurčitý člen u nepočit. podstatných jmen