Cvičení - učebnice New Project 1

 

1. lekce 2. lekce
Čísla do 100 - křížovka  Sloveso BÝT (TO BE) - doplň tabulku
Neurčitý člen  Sloveso BÝT ve větách - dlouhá forma
Množné číslo podstatných jmen - pravidelné  Přivlastňovací zájmena (my, your, his, ...)

 Dny v týdnu
   

 

 

 

 

 

3. lekce 4. lekce
Sloveso MÍT (TO HAVE) - doplň tabulku Hodiny
Barvy Přítomný čas prostý - kladné věty
Umístění přídavného jména ve větě Přítomný čas prostý - zápor
Školní předměty Přítomný čas prostý - otázka
  Předložky ON, AT, IN                           
   

 

 

 

 

 

5. lekce 6. lekce
Předložky místa (at, in, on, opposite, under Sloveso HAVE GOT
Vazba THERE IS                              Sloveso BE
Sloveso CAN (tvoř otázky ze zadaných slov) Přítomný čas průběhový
  Přítomný čas průběhový (zápor)
  Přítomný čas průběhový (otázka)
  Přítomný čas prostý
  Přítomný čas prostý nebo průběhový ?